DMY Elektronik Yatırımlar

Amaç ve Misyon

DMY Elektronik Yatırımlar Grup Şirketleri, sektörel olarak ele alındığında , elektronik ağırlıklı bir görüntü verdiği göze çarpar. Bunun nedeni, bizlerin başlangıçta kendimizi içinde bulduğumuz bu sektörde, büyüyerek bugünlere gelebilmiş olmamızın yanında yine bu sektörde yapabildiklerimizle bir çekim merkezi oluşturmamızdır.

Doğal olarak ‘en iyi bildiğimiz’ işlerden hareketle, önce mevcut iş kolumuza yakın sektörlere (elektrik, otomasyon, enerji vb.), daha sonra da gelişmesine katkıda bulunabileceğimiz sektörlere yönelerek, kendimizi  bir kısmına %100 sahip olduğumuz, bir kısmına değişik oranlarda iştirak ettiğimiz sayısı 35’i aşan şirketler grubunun merkezinde bulduk.

Tüm şirketlerimizde ana düşüncemiz, gelişme çabası ile iyi niyet ve yasalar çerçevesinde işini en iyi ve en doğru şekilde yapmak ve bu zihniyet ile ilerleyen firmalardan yollarımız kesişenlerle enerjimizi birleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak olmuştur.

Ülkemiz, işini doğru yapanların, işinin gereklerini yerine getirenlerin, dünyadaki gelişmelere paralel gelişme çabası içinde olanların başarılı olabileceği bir coğrafyada yer almakta, pek çok millete nasip olmayan bir tarihi ve kültürel derinliğe sahip olmanın avantajı ile girişimcilere uygun zemin oluşturmaktadır.

Gelişen Dünya’da son yıllarda teknolojiye ayak uyduramayan işletmeler maalesef ki yok olmaya mahkum duruma geliyor. Bu durumu iş hayatımızın başlangıç yılları olan 80’lerde fark ederek ve buna uygun adımları zamanında atarak, kriz dönemleri de dahil sürdürülebilir büyümeyi hayata geçirecek yaklaşımlarla, 60 m²’lik bir atölyeden her gün sayısı artan şirketler gurubuna ulaştık. Teknolojik ilerlemenin takibi ile yeni alanlar ve yeni iş kolları ortaya çıkartıp, ülkemizde istihdam yaratmaya devam etmek ana amacımızdır.

Bugün işini iyi yapan ve  birlikte yakalayacağımız sinerji ile hızlı büyüyebileceğine inandığımız arkadaşlarımızla , iş ortaklarımızla Türkiye’nin gurur duyacağı bir grup oluşturmanın gayreti içindeyiz. Şu anda ‘’kuluçka’’ döneminde olan pek çok şirketimiz, yakın gelecekte ülke ekonomisine katkı sağlayan, ülke insanına iş ve aş olanağı sunan daha büyük şirketler haline geleceklerdir. Amacımız, içinde olduğumuz her işte en yukarılarda olmaktır. Hem bizim, hem de yol arkadaşlarımızın bunu başaracak bilgimiz, tecrübemiz ve  azmimiz vardır.

DMY Elektronik Yatırımlar olarak, hedefimiz her zaman ulaşılan noktanın bir adım ötesi olacaktır, bu anlayışla mevcut şirket ve iştiraklerimizi geliştirip büyütmenin yanında yeni girişimlere, yeni fikirlere, yeni ortaklıklara açık olacağız, katma değerimiz ile, içinde geleceği taşıyan anlayışlarla daha ilerilere gideceğiz. Bıkmadan, yılmadan, yorulmadan…