DMY Elektronik Yatırımlar

Amaç ve Misyon

DMY grubu şirketleri, sektörel olarak ele alındığında , elektronik ağırlıklı bir görüntü verdiği göze çarpar. Bunun nedeni, bizlerin başlangıçta kendimizi içinde bulduğumuz bu sektörde, büyüyerek bugünlere gelebilmiş olmamızın yanında yine bu sektörde yapabildiklerimizle bir çekim merkezi oluşturmamızın etkisi büyüktür.

Doğal olarak ‘’en iyi bildiğimiz’’ işlerden hareketle, önce bunun etrafındaki yakın sektörlere (elektrik, otomasyon, enerji vb.), daha sonra da gelişmesine katkıda bulunabileceğimiz sektörlere yönelerek, kendimizi  bir kısmına %100 sahip olduğumuz, bir kısmına değişik oranlarda iştirak ettiğimiz şirketler grubunun en önünde bulduk.

Tüm şirketlerimizde ana düşüncemiz, gelişme çabası içinde iyi niyet ve yasalar çerçevesinde işini en iyi olarak yapmak ve bu şekilde düşünenlerden yollarımız kesişenlerle enerjimizi birleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak olmuştur.

Ülkemiz; işini doğru yapanların, işinin gereklerini yerine getirenlerin, dünyadaki gelişmelere paralel gelişme çabası içinde olanların başarılı olabileceği bir coğrafyada yer almakta, pek çok millete nasip olmayan bir tarihi ve kültürel derinliğe sahip olmanın avantajı ile girişimcilere uygun zemin oluşturmaktadır.

Teknoloji artık tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi ve insanımızı da teslim almış durumdadır. Teknolojik ilerlemeler kendisine ayak uyduramayan işletmeleri yok olmaya mahkum ederek sürmekte, yeni alanlar, yeni iş kolları ortaya çıkarmaktadırlar.

Bu durumu iş hayatımızın başlangıç yılları olan 80’lerde fark ederek ve buna uygun adımları zamanında atarak, kriz dönemleri de dahil sürdürülebilir büyümeyi hayata geçirecek yaklaşımlarla, 60 metrekarelik bir atölyeden her gün sayısı artan şirketler grubuna ulaştık.

Bugün işini iyi yapan ve  birlikte yakalayacağımız sinerji ile hızlı büyüyebileceğine inandığımız arkadaşlarımızla , iş ortaklarımızla Türkiye’nin gurur duyacağı bir grup oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bugün ‘’kuluçka’’ döneminde olan pek çok şirketimiz, yakın gelecekte ülke ekonomisine katkı sağlayan, ülke insanına iş ve aş olanağı sunan daha büyük şirketler haline geleceklerdir. Amacımız, içinde olduğumuz her işte en yukarılarda olmaktır. Bizim ve yol arkadaşlarımızın bunu başaracak bilgi, tecrübe ve  azmi vardır.

DMY Elektronik Yatırımlar grubunun hedefi her zaman ulaşılan noktanın bir adım ötesi olacaktır, bu anlayışla mevcut şirket ve iştiraklerimizi geliştirip büyütmenin yanında yeni girişimlere, yeni fikirlere, yeni ortaklıklara açık olacağız, katma değerimizin olacağı, içinde geleceği taşıyan anlayışlarla daha ilerilere gideceğiz. Bıkmadan, yılmadan, yorulmadan…

Davut Yurttaş & Mustafa Yurttaş