Yeni Yatırımlar

Yeni Yatırımlar

DMY Elektronik Yatırımlar , Türkiye ve Dünya’daki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, ilgi alanına giren konularda gelişime açık teknoloji firmalarına yatırım yapma alışkanlığını, girişimci bir yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir.

Mevcut grup şirketlerimizin gelişip serpilmesi ve sürdürülebilirlikleri adına gerekli olan yatırımları devam ettirirken, bu firmalarımızla sinerji oluşturabilecek yeni yatırımlarla büyümek, ana stratejimizin önemli bir parçasıdır.